Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Czyste powietrzeCzyste Powietrze - punkt informacyjno-konsultacyjny

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku).

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na nowoczesne, spełniające najwyższe normy tj.:

 • Węzeł cieplny;
 • Pompa ciepła;
 • Kocioł gazowy kondensacyjny; 
 • Kocioł olejowy;
 • Ogrzewanie elektryczne;
 • Kocioł na pellet/drewno spełniający określone wymagania.

Dofinansowanie można również pozyskać na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii (OZE):

 • Modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u.;
 • Ocieplenie przegród budowlanych;
 • Wymiana stolarki zewnętrznej (okna/drzwi/bramy garażowe); 
 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła;
 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna;
 • Audyt energetyczny/dokumentacja projektowa/ekspertyzy.


Forma dofinansowania:

 • dotacja;
 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego;
 • dotacja z prefinansowaniem.


Warunki finansowe:

Maksymalne kwoty dotacji:

 • Podstawowy poziom dofinansowania: 41 tys. zł
 • Podwyższony poziom dofinansowania: 59 tys. zł
 • Najwyższy poziom dofinansowania: 79 tys. zł

Maksymalne kwoty dotacji z kompleksową termomodernizacją:

 • Podstawowy poziom dofinansowania: 66 tys. zł
 • Podwyższony poziom dofinansowania: 99 tys. zł
 • Najwyższy poziom dofinansowania: 135 tys. zł

Dodatkowo audyt energetyczny 1200 zł.