Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Informacje teleadresowe

Informacje Ogólne

GODZINY URZĘDOWANIA

 • Poniedziałek, Środa, Czwartek od 7:30 do 15:30
 • Wtorek od 7:30 do 16:30
 • Piątek od 7:30 do 14:30
   

BIURO OBSŁUGI KLIENTA 

ul. Sienkiewicza 6-8
58-300 Wałbrzych

 • Poniedziałek, Środa, Czwartek od 7:30 do 15:30
 • Wtorek od 7:30 do 16:30
 • Piątek od 7:30 do 14:30

 

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU                                                         
Pl. Magistracki 1
58-300 Wałbrzych

tel. (74) 665-51-00

E-MAIL: um@walbrzych.eu
INTERNET: www.walbrzych.eu

W placówce mieści się:

 • Prezydent Wałbrzycha
 • Rzecznik Prasowy
 • Zastępca Prezydenta Wałbrzycha
 • Skarbnik Miasta
 • Główny Księgowy - Zastępca Skarbnika Miasta
 • Sekretarz Miasta
 • Przewodnicząca Rady Miejskiej
 • Biuro Prawne
 • Biuro Promocji Miasta
 • Biuro Organizacyjne
 • Biuro Spraw Pracowniczych
 • Biuro Budżetu
 • Biuro Finansowe
 • Biuro Dochodów Niepodatkowych
 • Zespół ds Kontroli i Inwentaryzacji
 • Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Centrala telefoniczna
 • Nieodpłatny Punkt Pomocy Prawnej

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU                                                         
ul. Dmowskiego 2
58-300 Wałbrzych

W placówce mieści się:

 • Biuro Windykacji

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU
ul. Kopernika 2
58-300 Wałbrzych

W placówce mieści się:

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
 • Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
 • Biuro Lokalowe
 • Biuro Administracji Architektoniczno - Budowlanej
 • Biuro Inwestycji
 • Biuro Księgowości Podatkowej
 • Biuro Środowiska i Klimatu
 • Biuro Edukacji i Spraw Społecznych
 • Biuro Zamówień Publicznych

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU
ul. Matejki 1
58-300 Wałbrzych 

W placówce mieści się:

 • Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU 
ul. Matejki 2 
58-300 Wałbrzych

W placówce mieści się:

 • Biuro Geodezji Kartografii i Katastru Nieruchomości
 • Geodeta Powiatowy
 • Biuro Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU
ul. Matejki 3
58-300 Wałbrzych

W placówce mieści się:

 • Biuro Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
 • Biuro Transportu i Ruchu Drogowego
 • Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU
ul. Sienkiewicza 6-8
58-300 Wałbrzych

W placówce mieści się:

 • Biuro Obsługi Klienta

Urząd Miejski w Wałbrzychu
ul. Sienkiewicza 9
58-300 Wałbrzych

W placówce mieści się:

 • Biuro Komunikacji

Urząd Miejski w Wałbrzychu
ul. Rynek 23
58-300 Wałbrzych

W placówce mieści się:

 • Straż Miejska
 • Biuro Informatyki
 • Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego
 • Biuro Rozliczeń Podatku VAT, Rejestru Umów
 • Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Inspektor Ochrony Danych
 • Audytor Wewnętrzny
 • Stanowisko ds Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Urząd Miejski w Wałbrzychu
ul. Limanowskiego 9
58-300 Wałbrzych

W placówce mieści się:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu