Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Lokale użytkowe

Jeżeli poszukujecie Państwo miejsca, w którym chcecie rozwijać swoją działalność, lub macie gotowy plan na jej rozpoczęcie, lecz brakuje Wam miejsca, Miejski Zarząd Budynku wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Miejski Zarząd Budynków oferuje szeroką paletę lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Wałbrzych. Posiada w swoim zarządzie lokale dopasowane do różnych rodzajów działalności – gastronomicznej, handlowej, kosmetycznej oraz usługowej innego typu, o zróżnicowanej powierzchni i specyfikacji.

Kontakt w sprawie lokali
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. 

DZIAŁ EKSPLOATACJI
ul. Generała Andersa 48
58-304 Wałbrzych
tel. 74 843 30 18

https://www.mzbwalbrzych.pl/lokale-uzytkowe-do-wynajecia/154


UWAGA WAŻNE !!!

Dodatkowo przedsiębiorca wynajmujący lokal użytkowy z zasobów Gminy Wałbrzych (nie posiadający wobec niej zaległości) może skorzystać ze zwolnień w stawce czynszu w następującej wysokości*:

  • W pierwszym roku obowiązywania najmu –stawka czynszu obniżona zostaje o 60%
  • W drugim roku obowiązywania najmu –stawka czynszu obniżona zostaje o 50%
  • W trzecim roku obowiązywania najmu –stawka czynszu obniżona zostaje o 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

*Zgodnie z Zarządzeniem nr 1057/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 21.11.2014r. w sprawie ustalenia trybu postępowania oraz wysokości zwolnień w stawkach czynszu w najmie lokali użytkowych znajdujących się w zasobie Gminy Wałbrzych, przeznaczonych na aktywizację małych i średnich przedsiębiorców.

Zniżki stawek czynszu nie obejmują pozostałych opłat eksploatacyjnych.