Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Petycje

Petycja nr: 2/2015

Data wpływu: 15.12.2015r.

Przedmiot petycji: przyznania osobom bezrobotnym, zamieszkałym na terenie Wałbrzycha i sąsiednich okolic ulgi o charakterze socjalnym w celu ochrony osób bezrobotnych przed wykluczeniem społecznym poprzez podjęcie przez Radę Miasta Wałbrzycha uchwały w sprawie przyznania osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, prawa do bezpłatnych  przejazdów  środkami publicznego zbiorowego transportu  autobusowego celem stawiania się bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu,  w zakładach pracy,  przedsiębiorstwach lub instytucjach w związku z poszukiwaniem  zatrudnienia lub w celu wizyty  w lekarza.

Petycja : Petycja 2/2015r.

Wnoszący petycję: Pan Rafał Seweryński zamieszkały w Szczawnie Zdroju, ul. Kasztanowa 4 m 1

Komórka realizująca: Biuro Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych

Termin odpowiedzi: 16.03.2016r.

Przebieg postępowania: BKS.8120.91.2015, MZ/503/008/2016

Sposób załatwienia: BKS.8120.91.2015/2016
Petycja nr: 1/2015

Data wpływu: 16.11.2015 r.

Przedmiot petycji: żądanie wszczęcia kontroli w trybie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym (silnik wysokoprężny, silnik diesla), wyprodukowanych w latach 2009-2015  i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity oraz przedstawienia jakie czynności  w sprawie podjął powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.

Petycja: Petycja 1/2015r.

Wnoszący petycję: Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” sp. k.; ul. Bagatela 11 lok. 3; 00-585 Warszawa; reprezentowana przez komplementariusza  radcę prawnego Jacka Świecę

Komórka realizująca: Biuro Komunikacji

Termin odpowiedzi: 17.02.2016 r.

Przebieg postępowania:

Sposób załatwienia: BK.5421.25.2015, PRK 750.34.2015