Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Projekty dofinansowane ze środków krajowych

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

 1. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 30  w Wałbrzychu.
 2. Remont Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu
 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Hirszfelda 1 w Wałbrzychu.
 4. Modernizacja krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 4 w Wałbrzychu
 5. Modernizacja hali sportowej w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 11a
 6. Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu

 

„Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” – dotacja Województwa Dolnośląskiego

 1. Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej

“Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, etap I – Fundusz Przeciwdziałania COVID 19”

 1. Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 w Wałbrzychu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
 2. Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A w Wałbrzychu na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych.
 3. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 w Wałbrzychu – Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont.
 4. Modernizacja Stadionu Sportowego „Nowe Miasto” w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1, I etap.

Finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat – Bank Gospodarstwa Krajowego

 1. Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Wiejskiej
 2. Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II
 3. Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica
 4. Przebudowa budynku mieszkalnego w Wałbrzychu przy ul. Drzymały 7
 5. Przebudowa budynku mieszkalnego w Wałbrzychu przy ul. Rolniczej 2
 6. Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wałbrzychu przy ul. Głuszyckiej 27
 7. Zmiana sposobu użytkowania  i przebudowa części budynku szkolnego w Wałbrzychu przy ul. 1 Maja 149
 8. Przebudowa parterowego budynku mieszkalnego w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 2A
 9. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Wałbrzychu przy ul. Husarskiej (Etap I, budynki 2 i 7)
 10. Przebudowa budynku szkolnego w Wałbrzychu przy ul. Przywodnej 1
 11. Przebudowa trzech lokali mieszkalnych (ul. Noworudzka 9/1; ul. Piłsudskiego 91/1;  ul. Kręta 1/3) oraz lokalu użytkowego (ul. Lelewela 1/1) i zmiana sposobu użytkowania tego lokalu na mieszkalny w Wałbrzychu
 12. Przebudowa budynku mieszkalnego  przy ul. Moniuszki 13-15
 13. Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową na parterze przy ul. Stanisława Kubeckiego 3 oraz ul. Stanisława Staszica 13, 15, 17 w Wałbrzychu
 14. Przebudowa budynków mieszkalnych w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 14 i 16
 15. Przebudowa budynków mieszkalnych w Wałbrzychu przy ul. Zajączka 7 i 8
 16. Przebudowa budynku mieszkalnego  w Wałbrzychu przy ul. Pocztowej 26
 17. Przebudowa budynku mieszkalnego w Wałbrzychu  przy ul. Piłsudskiego 84. 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 1. Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo – parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu – etap I (Ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego
 2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS
 3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu System Zielonych Inwestycji GIS

“Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

 1. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych w Wałbrzychu  -Etap I

“Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020, Edycja 2019, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”

 1. Utworzenia Dziennego Domu Senior + w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 78

“Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 dla gmin objętych wsparciem ze środków, o których mowa w paragrafie 2 w ust. 1 pkt 5 Uchwały nr 102 RM z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego ”:

 1. III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej.
 2. Przebudowa ok. 500 m odcinka ul. Wilczej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na długości ok. 300 m oraz wykonanie oświetlenia i małej architektury.
 3. Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu – Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia.
 4. Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odkurzaczy miejskich.