Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Rodzina 3 Plus

Komunikat w sprawie nowych zasad przyznawania uprawnień wynikających
z Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3 PLUS

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha, zmieniono regulamin wydawania i użytkowania karty, pn. Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus., który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu – www.um.walbrzych.pl KARTA RODZINA 3 PLUS lub w Biurze Zdrowia i Spraw Społecznych  Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, pokój nr 11, w poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 16.30, piątek od 7.30 do 14.30.

1.Celem przyznania uprawnień lub ich weryfikacji na rok 2017 i lata kolejne, należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, do Biura Zdrowia i Spraw Społecznych, pokój nr 11 celem złożenia wniosku o wydanie lub przedłużenie ważności kart – Wniosek
2. W celu przyznania lub weryfikacji uprawnień do wniosku należy przedstawić do wglądu oryginały dokumentów potwierdzających prawo do otrzymania kart lub ich przedłużenia, a w szczególności:
a) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
b) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
c) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
d) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
e) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
f) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
g) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

3. Przyznanie uprawnień na rok 2017 i lata kolejne wynikających z Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3 Plus polega na naklejeniu na wydanych Kartach hologramu, z datą ważności od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. i lata kolejne.

4. Brak hologramu lub jego uszkodzenie powoduje nieważność Karty.

5. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty, koszt wydania duplikatu Karty wynosi
10, 00 zł., Opłatę uiszcza się na na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego: BKO  Bank Polski S.A. numer   numer  57 1020 3668 0000 5202 0430 0893, dołączając do wniosku potwierdzenie wpłaty.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Biurze Zdrowia i Spraw Społecznych, Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Ratusz, pokój nr 11, tel. kontaktowy 74 66 55 157.


KOMUNIKAT!

Informujemy, że dnia 25 listopada br. Prezydent Miasta Wałbrzycha podpisał Zarządzenie nr 929/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 275/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.03.2014r. w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania karty pn. Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus, wzoru karty, wzoru wniosku o wydanie/przedłużenie karty oraz wzoru porozumienia z Partnerem Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus.

 1. Nowy Regulamin
 2. Aktualny wniosek Karta 3 Plus
 3. Zarządzenie zmieniające
 4. Przykład  klauzuli informacyjnej - WKR 3 Plus

PARTNERZY PROGRAMU WAŁBRZYSKA KARTA RODZINA 3 PLUS

1. Wałbrzyski Ośrodek Kultury, ul. Piotra Wysockiego 29 w Wałbrzychu:
- uczestnik zajęć stałych Wałbrzyskiej Szkoły Talentów do 26 roku życia posiadający ważny dokument wnosi opłatę w kwocie 8,00 zł za jedną godzinę zajęć w danym miesiącu. Nie dotyczy kursów, warsztatów oraz indywidualnych zajęć,
- uczestnik zajęć stałych Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” do 26 roku życia posiadający ważny dokument wnosi opłatę miesięczną w kwocie 30,00 zł.. Nie dotyczy kursów, warsztatów oraz indywidualnych zajęć, oferta dostępna do 30.06.2020 r.
   (Partner wskazuje, że preferencje będzie stosował przy zakupie dokonywanym w placówce WOK przy ul. Piotra Wysockiego 29 oraz ul. Władysława Broniewskiego 65a w Wałbrzychu).

2. Muzeum Porcelany, ul. 1-go Maja 9 w Wałbrzychu:
- zwiedzanie Muzeum Porcelany przez całą rodzinę w cenie jednego biletu normalnego, oferta dostępna do 22.01.2021 r.

3. Zamek Książ, ul. Piastów Śląskich 1, w Wałbrzychu:
a) indywidualne zwiedzanie Zamku Książ dla dzieci i młodzieży od lat 5 do lat 25 – cena biletu wynosi 20,00 zł/os.,
b) wstęp  wolny dla dzieci do lat 5,
c) rodziców dzieci i młodzieży wskazanych w punkcie a), obowiązują bilety wg aktualnego cennika, oferta dostępna do 31.12.2020 r.

4. Palmiarnia, ul. Wrocławska 158, w Wałbrzychu:
1) wstęp do Palmiarni: 5 zł/osoby. Dla dzieci do lat 5 (wpisanych na karcie rodzica) cena biletu rodzica zawiera również bilet dla dziecka.
    (Zarządzenie Nr 72/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30.01.2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 642/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 01 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości cen biletów wstępu do Palmiarni w Wałbrzychu w ramach Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus)

5. Filharmonia Sudecka, ul. Słowackiego 4, w Wałbrzychu:
- bilet w cenie 10 zł/osoba, z wyjątkiem koncertów specjalnych – dotyczy 20 miejsc,
z wyjątkiem koncertów specjalnych. Rezerwacji miejsc należy dokonywać na tydzień przed planowanym koncertem, oferta dostępna do 30.06.2020  r.

6. Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "Aqua-Zdrój", ul. Ratuszowa 6 w Wałbrzychu:
1. Wstęp do parku wodnego na jedno godzinny pobyt w Parku Wodnym (czas pobytu zgodny z cennikiem obowiązującym w dniu wejścia do Parku Wodnego) – zniżka 50% w stosunku do obowiązujących w dniu wejścia taryf od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcia Parku Wodnego.
2. Zniżka, o której mowa w ust. 1 nie łączy się z innymi promocjami.
3. Przekroczenie czasu korzystania, o którym mowa w ust. 1, powoduje naliczenie opłaty dodatkowej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
4. Dopuszcza się płatność za wstęp na pływalnię kartą rabatową, z zastrzeżeniem, że przypisane jej rabaty nie będą naliczane i nie sumują się z rabatem przyznanym w ramach Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3, oferta dostępna do 31.12.2020 r.

7. Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego, Plac Teatralny 1 w Wałbrzychu:
1) bilety wstępu na spektakle repertuarowe Teatru – w cenie 7,00 zł/osoba, oferta dostępna do 31.12.2020 r.

8. Teatr Lalki i Aktora, ul. Jana Brzechwy 16 w Wałbrzychu:
korzystanie z preferencyjnego zakupu biletu wstępu na otwarte sobotnie i niedzielne spektakle, z wyjątkiem premier, spektakli mikołajowych, spektakli/koncertów obcych oraz spektakli dla grup zorganizowanych, cena biletu wynosi 5,00 zł., 20 miejsc na jednym spektaklu Teatru, w przypadku spektakli granych na Małej Scenie jest to 5 miejsc, oferta dostępna do 31.12.2020 r.

9. Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta, ul. Matejki 1 w Wałbrzychu:
– bezpłatne przejazdy w środkach komunikacji miejskiej organizowanej przez gminę Wałbrzych dla dzieci i młodzieży od lat 4 do ukończenia 25 roku życia, pod warunkiem kontynuowania nauki, studiów. Bezpłatne przejazdy nie przysługują rodzicom, opiekunom.

10. Żłobki i przedszkola samorządowe dla których gmina Wałbrzych jest organem prowadzącym:
- obniżenie o 50% opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej piątej godziny,
- obniżenie o 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku" – oferta dostępna na czas nieokreślony,

11. „ALFA EXPERT” Biuro Księgowo-Szkoleniowe, ul. Ludowa 1c/9, 58-304 Wałbrzych:

- 30% zniżki na usługi księgowe oraz  30% zniżki na usługi szkoleniowe, tel. 503 477 007 – oferta dostępna na czas nieokreślony.

12. "Dąbrowski Auto Serwis", ul. Poniatowskiego 14/1 w Wałbrzychu,
- usługi motoryzacyjne Serwisu oraz zakup części samochodowych – 10% zniżki, oferta zawarta na czas nieokreślony.

13. Sklep "Marzenie 77 i 7 życzeń", ul. Długa 4 B, 58-309 Wałbrzych (pasaż marketu Kaufland)
- PapierniczyKram.pl  – 15% zniżki na towary szkolne, biurowe i hobbystyczne. Więcej informacji na fb.com/PapierniczyKram, tel. 668 163 968
- Balonium.pl  - 10 % zniżki na usługi i towary balonowe, balony z helem, pompowanie balonów helem, dekoracje balonowe, wypuszczanie balonów do nieba. Więcej informacji na fb.com/Balonium, tel. 730 037 996. Zniżki nie sumują się z innymi rabatami, stosowany jest najwyższy rabat - oferta dostępna na czas nieokreślony.

14. HIPPO Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe z siedzibą w Kielcach, ul. Pawia 7, lok.29
- 10% rabatu na zakupy w sklepie internetowym z pościelą i kołdrami dla dzieci, http://hippo-sklep.pl - oferta dostępna na czas nieokreślony.

15. FOTO - „STUDIO” M. Pszczółkowski z siedzibą w Wałbrzychu, pl. Magistracki 3a,
- usługi fotograficzne – zniżka 15 %, oferta dostępna do 01.02.2022 r.

16. Myah Julia Kreyser z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprowicza 90/29,
- 15 % zniżki na wszystkie nieprzecenione produkty dostępne w sklepie internetowym www.myah.com.pl , oferta dostępna na czas nieokreślony.

17. AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b,
- bezpłatne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) „Grono”
- Pakiet Medyczny „Bądź zdrów” (wersja rodzinna) ze zniżką 20 % (osoba do kontaktu:
Nina Węgrzyńska, tel. 694 327 466, e-mail: wegrzynska.nina@aviva.com.pl , oferta dostępna na czas nieokreślony.

18. Haiku Studio Michał Pliszka, z siedzibą w Człuchowie, ul. Jerzego z Dąbrowy 5a,
- 5 % zniżki na wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym www.ogrodolandia.pl z wyjątkiem produktów przecenionych, oferta dostępna na czas nieokreślony.

19. Haiku Studio Michał Pliszka , z siedzibą w Człuchowie, ul. Jerzego z Dąbrowy 5a,
- 10 % zniżki na wszystkie usługi świadczone przez Haiku Studio opisane na stronie http://www.haiku.com.pl - m. in. tworzenie stron WWW, pozycjonowanie, prowadzenie kampanii Adwords, przygotowywanie projektów, materiałów reklamowych, logo, oferta dostępna na czas nieokreślony.

20. Hotel Milena – P.P.H.U. E. i W. Białożyt z siedzibą w Milówce, ul. Dworcowa 22, 34-360 Milówka, oferta dostępna na czas nieokreślony.
- zniżka na 7 noclegów z wyżywieniem (śniadania i obiadokolacje) – cena 700,00 zł/os. za cały pobyt osoba dorosła, 600,00 zł. za cały pobyt dziecko 4-12 lat, 210,00 zł. za cały pobyt dziecko 0-4 lat śpiące z rodzicami. Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 - osobowych lub 4 - osobowych apartamentach z dwoma sypialniami lub 6 osobowych apartamentach z 3 sypialniami. Przyjazd minimum 2 osoby – pobyt rozpoczyna się i kończy w sobotę. Przez cały rok organizujemy  
7- dniowe turnusy wypoczynkowe, połączone z programem fakultatywno - rozrywkowym, na który składają się: dancingi, wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi.
Rezerwacja – tel. 33 863 73 83 ; 502 292 497 lub na www.hotelmilena.pl.

21. Przedszkole Niepubliczne Nr 2, ul. St. Wyspiańskiego 1, 58-300 Wałbrzych:
- edukacja i opieka przedszkolna
- zniżka w opłacie czesnego w wysokości 40%, oferta dostępna do 31.08.2021 r.

22. ALFA TOUR sp.j. z siedzibą w Poznaniu, ul. Sczanieckiej 10/1a, 60-216 Poznań,
oferta dostępna na czas nieokreślony. www.alfatour.pl; biuro@alfatour.pl; marketing@alfatour.pl; facebook.com/pensjonatyalfatour; tel. 503 58 17 28; 61 66 26 730

23. BEJBI BUT Centrum Obuwia Dziecięcego, Aleja Wyzwolenia 54, 58-300 Wałbrzych,
- 10% rabatu, oferta dostępna na czas nieokreślony, www.bejbibut.pl.

24. DAMTOX Tomasz Bołoz, ul. Książęca 2/36; 05-135 Wieliszew, oferta dostępna na czas nieokreślony, stosuje się następujące preferencje:
- 10% zniżki na usług oferowane na stronie internetowej https://www.damtox.pl
- 10% zniżki na tworzenie stron www
- 10% zniżki na pozycjonowanie stron

Wałbrzych, styczeń 2020 r.


KOMUNIKAT:

Informujemy, że rodziny, które złożyły kompletne, pozytywnie zwerifikowane wnioski o wydanie Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3 Plus będą mogły odebrać swoje karty na wałbrzyskim Rynku w dniu 15 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 13:00 podczas uroczystej inaguracji Programu. Wydawanie kart połączone będzie z tegoroczną akcją budowy wałbrzyskiego herbu z kwiatów.
Serdecznie zapraszamy!


Zarządzenie nr 289/2014 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha 
z dnia 3 kwietnia 2014 r. 
 
zmieniające Zarządzenie Nr 275/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania karty pn. Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus, wzoru karty, wzoru wniosku o wydanie/przedłużenie karty oraz wzoru porozumienia z Partnerem Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus

WIĘCEJ:

http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=15370&idmp=454&r=o 

 


Uchwała Nr LIX/602/2014 
Rady Miejskiej Wałbrzycha 
z dnia 27 marca 2014 r. 
w sprawie przyjęcia Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus

PLIK DO POBRANIA:


Zarządzenie nr 275/2014
Prezydenta Miasta Wałbrzycha 
z dnia 31 marca 2014 r. 
 
w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania karty pn. Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus, wzoru karty, wzoru wniosku o wydanie/przedłużenie karty oraz wzoru porozumienia z Partnerem Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus

WIĘCEJ:


Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3 Plus

PLIK DO POBRANIA:


Projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania karty pn. Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus, wzoru karty, wzoru wniosku o wydanie/przedłużenie karty oraz wzoru porozumienia z Partnerem Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus.  

PLIK DO POBRANIA:


 


 


UWAGA! 
Trwają konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus. Szczegóły dotyczące konsultacji znajdują się na poniższej stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

 Miasto przygotowało program Wałbrzyska karta „Rodzina 3 Plus”. Ideą przedsięwzięcia jest wprowadzenie zintegrowanego systemu preferencji dla wałbrzyskich rodzin wielodzietnych - składających się co najmniej z jednego rodzica oraz mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci, w tym również rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w dostępie do usług miejskich instytucji oraz jednostek podległych Miastu tj. spółek miejskich, instytucji kultury oraz innych jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych.

Do programu zostaną zaproszone inne podmioty, w tym z sektora prywatnego, świadczące usługi na terenie Wałbrzycha – Partnerzy Programu.

Poprzez realizację Programu Miasto wychodzi naprzeciw potrzebom wałbrzyskich rodzin wielodzietnych oraz –
w wyniku zastosowanych preferencji i zachęt cenowych – ułatwia i poszerza dostęp do miejskiej oferty.

W Wałbrzycha zamieszkuje około 1600 rodzin, w których na utrzymaniu pozostaje troje i więcej dzieci, w tym rodzin w których wychowuje się czworo i więcej jest ok 350. Daje to w sumie kilka tysięcy osób, które będę mogły być objęte programem.

Do udziału w programie będą mogły przystąpić rodziny spełniające następujące kryteria:

 1. w rodzinie wychowuje się troje lub więcej dzieci do 18. roku życia, lub w przypadku dzieci uczących się lub studiujących – do 24 roku życia. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dziecko lub dzieci,

 2. dzieci pozostają na utrzymaniu co najmniej jednego z rodziców,

 3. rodzina posiada adres zameldowania pod wspólnym adresem,

 4. rodzina wyrazi chęć uczestniczenia w programie poprzez złożenie wniosku do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, który dokona jego weryfikacji pod względem spełnienia wyżej wymienionych, formalnych warunków.

Należy podkreślić, iż udział w programie nie będzie uzależniony od kryterium dochodowego bądź majątkowego, stąd też wszystkie osoby spełniające kryteria będą mogły stać się adresatami projektu.

Na witrynie internetowej Urzędu Miejskiego utworzona została zakładka pn. Wałbrzyska Karta „Rodzina 3 Plus”, na której zamieszczone będą wszystkie informacje niezbędne dla osób wyrażających chęć partycypacji w Programie. Informacji udziela pracownik Biura Zdrowia i Spraw Społecznych, Bogusława Czupryn, tel. 74 6655157, mail: b.czupryn@um.walbrzych.pl .

 1. Wałbrzyski Ośrodek Kultury, ul. Piotra Wysockiego 29 w Wałbrzychu:
  - korzystanie z zajęć stałych Wałbrzyskiej Szkoły Talentów i Zespołu Pieśni
  i Tańca „Wałbrzych” w cenie 50% od opłaty miesięcznej od uczestnika zajęć grupowych, dotyczy zapłaty na pierwszych zajęciach w miesiącu, z rabatu mogą skorzystać osoby do
  26 roku życia - oferta dostępna do 30.06.2019 r.

 2. Muzeum Porcelany, ul. 1-go Maja 9 w Wałbrzychu:

  - zwiedzanie Muzeum Porcelany przez całą rodzinę w cenie jednego biletu normalnego,

oferta dostępna do 22.01.2020 r.

 1. Zamek Książ, ul. Piastów Śląskich 1, w Wałbrzychu:

a) indywidualne zwiedzanie Zamku Książ i Palmiarni (bez przewodnika) dla dzieci do lat 16

w cenie 15,00 zł/os.,

b) wstęp wolny dla dzieci do lat 4,

c) rodziców dzieci i młodzieży obowiązują bilety wg aktualnego cennika, oferta dostępna do 31.12.2019 r.

 1. Palmiarnia, ul. Wrocławska 158, w Wałbrzychu:

1) wstęp do Palmiarni: 2 zł/osoby. Dla dzieci do lat 5 (wpisanych na karcie rodzica) cena biletu rodzica zawiera również bilet dla dziecka.

2) Wstęp łączny do Zamku Książ i Palmiarni, w części dotyczącej Palmiarni w Wałbrzychu – 1,00 zł. Dla dzieci do lat 5 (wpisanych na karcie rodzica) cena biletu rodzica zawiera również bilet dla dziecka.

(Zarządzenie Nr 642/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości cen biletów wstępu do Palmiarni w Wałbrzychu w ramach Programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus)

 1. Filharmonia Sudecka, ul. Słowackiego 4, w Wałbrzychu:

- bilet w cenie 10 zł/osoba, z wyjątkiem koncertów specjalnych – dotyczy 20 miejsc,
z wyjątkiem koncertów specjalnych. Rezerwacji miejsc należy dokonywać na tydzień przed planowanym koncertem, oferta dostępna do 30.06.2019 r.

 1. Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "Aqua-Zdrój", ul. Ratuszowa 6
  w Wałbrzychu:


  - wstęp do parku wodnego (60 minut) – zniżka 50% w stosunku do obowiązujących taryf

od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcia parku wodnego,

- przekroczenie czasu korzystania, o którym mowa w ust. 1, powoduje naliczenie opłaty dodatkowej, zgodnie z obowiązującym cennikiem,

- dopuszcza się płatność za wstęp na pływalnię kartą rabatową, z zastrzeżeniem, że przypisane jej rabaty nie będą naliczane i nie sumują się z rabatem przyznanym w ramach Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3, oferta dostępna do 31.12.2019 r.

 1. Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego, Plac Teatralny 1 w Wałbrzychu:

  1) bilety wstępu na spektakle repertuarowe Teatru – w cenie 7,00 zł/osoba, oferta dostępna do 31.12.2019 r.

 1. Teatr Lalki i Aktora, ul. Jana Brzechwy 16 w Wałbrzychu:

korzystanie z preferencyjnego zakupu biletu wstępu na otwarte sobotnie i niedzielne spektakle, z wyjątkiem premier, spektakli mikołajowych, spektakli/koncertów obcych oraz spektakli dla grup zorganizowanych, cena biletu wynosi 5,00 zł., 20 miejsc na jednym spektaklu Teatru, w przypadku spektakli granych na Małej Scenie jest to 5 miejsc, oferta dostępna do 31.12.2019 r.

9. Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta, ul. Matejki 1 w Wałbrzychu:
– bezpłatne przejazdy w środkach komunikacji miejskiej organizowanej przez gminę Wałbrzych dla dzieci i młodzieży od lat 4 do ukończenia 25 roku życia, pod warunkiem kontynuowania nauki, studiów. Bezpłatne przejazdy nie przysługują rodzicom, opiekunom.

10. Żłobki i przedszkola samorządowe dla których gmina Wałbrzych jest organem prowadzącym:
- obniżenie o 50% opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej piątej godziny,
- obniżenie o 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku" – oferta dostępna na czas nieokreślony,

11. AVAILO Spółka z o. o. z siedzibą w Jasionce 954, 36-002 Jasionka (infolinia: Availo
22 22 80 800):

- 10% zniżki na zakup pakietu "Prawnik na Teraz" w ramach którego można uzyskać pomoc prawną udzielaną przez adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych - infolinia: Availo 22 22 80 800 - oferta dostępna do 28.01.2020 r.

12. Przedszkole Niepubliczne "Siódemka", Al. Wyzwolenia 36 w Wałbrzychu:
-
edukacja i opieka przedszkolna - czesne ulega obniżeniu z 220,00 zł. na 150,00 zł., oferta dostępna do 31.08.2019 r.

13. "Dąbrowski Auto Serwis", ul. Poniatowskiego 14/1 w Wałbrzychu,
- usługi motoryzacyjne Serwisu oraz zakup części samochodowych – 10% zniżki, oferta zawarta na czas nieokreślony.

14. Sklep Papierniczy Piaskowa Góra pod Filarami , prowadzony przez Firmę
"Marzenie 77 i 7 życzeń", Sklep Papierniczy, ul. Główna 9 w Wałbrzychu

 1. zakup w sklepie stacjonarnym:

- 15% zniżki na wszystkie towary,

- 15% zniżki na wszystkie książki,

 1. zakupy poprzez internet:

  • www.PapierniczyKram.pl – Internetowy sklep papierniczy (darmowa dostawa dla zakupów powyżej 20,00 zł.),

  • www.KupKsiazke24.pl – Internetowy antykwariat książkowy (darmowa dostawa dla zakupów powyżej 40,00 zł.), oferta dostępna do 31.08.2019 r.

15. HIPPO Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe z siedzibą w Kielcach, ul. Pawia 7, lok.29

- 10% rabatu na zakupy w sklepie internetowym z pościelą i kołdrami dla dzieci,
http://hippo-sklep.pl - oferta dostępna
na czas nieokreślony.

16. FOTO - „STUDIO” M. Pszczółkowski z siedzibą w Wałbrzychu, pl. Magistracki 3a,

- usługi fotograficzne – zniżka 15 %, oferta dostępna do 01.02.2022 r.

17. Myah Julia Kreyser z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprowicza 90/29,

- 15 % zniżki na wszystkie nieprzecenione produkty dostępne w sklepie internetowym www.myah.com.pl , oferta dostępna na czas nieokreślony.

18. AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b,

- bezpłatne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) „Grono”

- Pakiet Medyczny „Bądź zdrów” (wersja rodzinna) ze zniżką 20 % (osoba do kontaktu:
Nina Węgrzyńska, tel. 694 327 466, e-mail: wegrzynska.nina@aviva.com.pl , oferta dostępna na czas nieokreślony.

19. Haiku Studio Michał Pliszka, z siedzibą w Człuchowie, ul. Jerzego z Dąbrowy 5a,

- 5 % zniżki na wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym www.ogrodolandia.pl
z wyjątkiem produktów przecenionych, oferta dostępna na czas nieokreślony.

20. Haiku Studio Michał Pliszka , z siedzibą w Człuchowie, ul. Jerzego z Dąbrowy 5a,

- 10 % zniżki na wszystkie usługi świadczone przez Haiku Studio opisane na stronie http://www.haiku.com.pl - m. in. tworzenie stron WWW, pozycjonowanie, prowadzenie kampanii Adwords, przygotowywanie projektów, materiałów reklamowych, logo, oferta dostępna na czas nieokreślony.

21. Hotel Milena – P.P.H.U. E. i W. Białożyt z siedzibą w Milówce, ul. Dworcowa 22, 34-360 Milówka, oferta dostępna na czas nieokreślony.

- zniżka na 7 noclegów z wyżywieniem (śniadania i obiadokolacje) – cena 600,00 zł/os. za cały pobyt. Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 - osobowych lub 4 - osobowych apartamentach z dwoma oddzielnymi sypialniami. Przyjazd w 2, 3 lub 4 osoby – pobyt rozpoczyna się i kończy w sobotę.

W sezonie letnim i zimowym organizowane są 7- dniowe turnusy wypoczynkowe, połączone
z programem fakultatywno - rozrywkowym, na który składają się: dancingi, wycieczki i spotkania
z ciekawymi ludźmi.

Rezerwacja – tel. 33 863 73 83 lub 502 292 497

22. Przedszkole Niepubliczne Nr 2, ul. St. Wyspiańskiego 1, 58-300 Wałbrzych: - edukacja
i opieka przedszkolna - zniżka w opłacie czesnego w wysokości 40%, oferta dostępna do 31.08.2019 r.

23. ALFA TOUR sp.j. z siedzibą w Poznaniu, ul. Sczanieckiej 10/1a, 60-216 Poznań, oferta dostępna na czas nieokreślony. www.alfatour.pl; biuro@alfatour.pl; marketing@alfatour.pl; facebook.com/pensjonatyalfatour; tel. 503 58 17 28; 61 66 26 730

24. BEJBI BUT Centrum Obuwia Dziecięcego, Aleja Wyzwolenia 54, 58-300 Wałbrzych, - 10% rabatu, oferta dostępna na czas nieokreślony, www.bejbibut.pl.

25. DAMTOX Tomasz Bołoz, ul. Książęca 2/36; 05-135 Wieliszew, oferta dostępna na czas nieokreślony, stosuje się następujące preferencje:

- 10% zniżki na usług oferowane na stronie internetowej https://www.damtox.pl

- 10% zniżki na tworzenie stron www

- 10% zniżki na pozycjonowanie stron

Wałbrzych, sierpień 2019 r.