Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Straż Miejska

poczet

Komenda Straży Miejskiej w Wałbrzychu

ul. Rynek 23

58-300 Wałbrzych

Komendant Straży Miejskiej Kazimierz Nowak

Z-ca Komendanta Straży Miejskiek Andrzej Piotrowski

Kierownik Prewencji Krzysztof Paszkiewicz