Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Zawiadomienie o zmianie danych terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia

Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia jest zobowiązany w ciągu 14 dni od podjęcia stosownych uchwał, także zawiadomić organ nadzorujący o wszelkich zmianach w składzie zarządu i adresie siedziby terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia oraz w uchwalonym statucie stowarzyszenia.

Wymagane dokumenty:

  • zawiadomienie o zmianie danych terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia,
  • protokół z Walnego Zebrania Członków terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia
  • lista obecności podczas zebrania,
  • uchwała lub uchwały, dotyczące przyjętych,
  • statut obowiązujący - 2 egzemplarze, potwierdzony przez KRS,
  • oświadczenie zarządu oddziału terenowego stowarzyszenia o ilości jej członków zwyczajnych, wg stanu na dzień obrad Walnego Zebrania Członków.

Dokumenty należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego, Biuro Obsługi Klienta ul. Sienkiewicza 6-8. Złożenie zawiadomienia o powołaniu lub dokonaniu zmian w terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia rejestrowego jest bezpłatne.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom opracowane wzory dokumentów, z których można skorzystać, znajdują się na stronie BIP, pod linkiem:
http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/632/21992/zawiadomienie-o-utworzeniu-terenowej-jednostki-organizacyjnej-stowarzyszenia