Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej

Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) to nowy instrument rozwoju terytorialnego w ramach którego, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego na obszarach funkcjonalnych największych miast realizować będą wspólne strategie rozwoju.
W dniu 24.02.2015 r. Gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską zawarły porozumienie, na mocy którego będą wspólnie realizować Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW). Wdrażanie ZIT AW współfinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w formie przekazania do dyspozycji  ZIT AW części budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.
Obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej obejmuje 22 gminy: Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Jaworzyna Śląska, Kamienna Góra, gminę wiejską Kamienna Góra, Lubawka, Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda, gminę wiejską Nowa Ruda, Stare Bogaczowice, Strzegom, Szczawno-Zdrój, Świdnica, gminę wiejską Świdnica, Świebodzice, Walim, Wałbrzych i Żarów.

Obszar wsparcia Aglomeracji Wałbrzyskiej na tle województwa dolnośląskiego
Obszar wsparcia Aglomeracji Wałbrzyskiej na tle województwa dolnośląskiego

Na mocy porozumienia gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej gmina Wałbrzych została upoważniona do zawarcia porozumienia z Zarządem Województwa Dolnośląskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zgodnie z porozumieniem gmina Wałbrzych pełniła będzie funkcję Instytucji Pośredniczącej.
Gminę Wałbrzych jako Instytucję Pośredniczącą reprezentuje Lider Porozumienia - Prezydent Wałbrzycha, który będzie realizował swoje zadania za pomocą utworzonej w tym celu jednostki organizacyjnej gminy – Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW).
Najważniejsze zadania IPAW dotyczą:

  • przeprowadzania naboru i oceny wniosków o dofinansowanie,
  • zawierania umów o dofinansowanie projektu z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania,
  • rozliczania podpisanych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu,
  • monitorowania postępów realizacji projektów realizowanych przez beneficjentów w zakresie finansowym i rzeczowym.

Kontakt:
Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej
ul. Słowackiego 23A (II piętro, pok. 203)
58-300 Wałbrzych
tel. (74) 84 74 150  faks (74) 84 74 151
e-mail ipaw@ipaw.walbrzych.eu
w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30 – 15.30
we wtorki w godzinach 7.30 – 16.30
w piątki w godzinach 7.30 – 14.30